Støttepuljer og strategier

Amerikansk Rundbold

Udviklingsprojektet “Amerikansk Rundbold og en ny generation for dansk softball”:

Kontakt udviklingskonsulent Tina Jensen, og få en snak om hvordan forbundet kan hjælpe jer igang med AR i jeres klub.

 


DSoF’s Klubstøtte

Igennem klubstøtten ønsker forbundet at inspirere og støtte klubberne i at afholde aktiviteter, som på forskellige områder styrker klubben. Aktiviteterne, som udløser klubstøtte understøtter f.eks. rekruttering af nye målgrupper og udvikling af trænere og dommere.

Dvs. med “klubstøtte-aktiviteterne”, kan I tjene penge til klubben samtidig med, at I laver sjove softball aktiviteter, der hjælper jeres klub og medlemmer.

På rep. mødet 2016 blev klubstøtten introduceret og de forskellige muligheder for klubstøtte fremlagt. Se Rep.møde 2016 handleplan. Hvert år bliver klubstøtteaktiviteterne opdateret.

I nedenstående matrix kan I se aktiviteterne, der indgår i klubstøtten og støttebeløbene:

1. Oversigt over støttebeløb og bøder:

2. Beskrivelser af indsatserne:

3. Skemaer til ansøgning om klubstøtte:


Udviklingspuljen

Alle klubber kan søge støtte til projekter og initiativer, som udvikler klubben. Information om udviklingspuljen og vilkår for ansøgning her: DSoFs udviklingspulje

Sådan søger I

Der er ingen ansøgningsfrist og puljen kan søges hele året rundt, såfremt der er midler tilbage. Ansøgningerne behandles af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Kort beskrivelse af projektet, herunder beskrivelse af målgruppen
  • Beskrivelse af aktiviteter for målgruppen
  • Beskrivelse af hvordan klubben vil arbejde med initiativet/projektet
  • Tidsplan
  • Budget
  • Oplysninger om ansvarlige for projektet fra klubben

Hvis jeres klub har en god idé til et projekt, så kontakt udviklingskonsulent Tina Jensen for vejledning.


Værktøjkassen til at lede, anerkende, fastholde og rekruttere frivillige på www.dif.dk

Uden frivillige, ingen forening eller forbund – så enkelt kan det siges. En velfungerende forening kræver frivillige på mange niveauer: Fra bestyrelsen, som lægger den overordnede strategi til forældre og aktive, der hjælper med praktiske opgaver i hverdagen og ved arrangementer i foreningen. Få inspiration og værkstøjer på DIF’s side for foreninger til hvordan man kan sikre fastholdelse og rekruttering af engagerede frivillige i klubben.