Grundlag for god ledelse

Grundlag for god ledelse i Dansk Softball Forbund.
Godkendt på bestyrelsesmøde den 12. juni 2018.