Klubben og Forbundet

Fundamentet i Dansk Softball Forbund er vores lokale klubber.

På denne side kan du finde informationer og vejledninger til jeres klub.

Nyheder specielt relevante for klubber findes her.

Har jeres klub brug for støtte og vejledning fra forbundet, så kontakt udviklingskonsulent Daniel Mohr.


Vil I være spydspidsklub? Gå forrest i jeres klub og få direkte støtte

Har du en idé til, hvordan din klub kan blive bedre til lokal rekruttering, så har I muligheden for at få støtte til at føre den ud i livet. Forbundets indsats for medlemsvækst indeholder et pilotprojekt omkring ”spydspidsklubber”, som indgår et tæt samarbejde med forbundet om at gennemføre et idé/projekt, som vil forbedre deres lokale rekruttering.

Det skal være et område klubben særligt brænder for og kan f.eks. handle om lokal PR, synlighed, afprøvning af nye events, afprøvning af nye typer tilbud eller nye samarbejdspartnere i lokalområdet. Det overordnede mål er:

  1. at der afprøves nye måder for hvordan vi kan tiltrække medlemmer ”udenfor butikken”, som ikke kender softball i forvejen, og
  2. at vi deler de erfaringerne en spydspidsklub gør sig på et bestemt område.

Forbundet tager løbende imod ansøgninger. Send til damo@softball.dk eller bestyrelse@softball.dk. Bestyrelsen vil behandle ansøgningen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Download 5 eksempler på emner her. Man er velkomme til at bruge eksemplerne direkte, men selvfølgelig tilpasse det til klubbens egen idé/plan.

Se nærmere beskrivelse af hvad en spydspidsklub er her.


Klubudviklingsforløb

Vi kan sammen sikre at jeres softball klub bliver ved med at udvikle sig til at være stærke og velfungerende – for både jer og for fremtidens softball i Danmark.

Et skræddersyet Klubudviklingsforløb til netop jeres klub er ofte nøglen til ny energi og engagement fra både nuværende og nye frivillige.

Folder om Bevæg dig for livet klubudviklingsforløb


Dansk Softball Forbunds “Du gør en forskel”-pris

I alle vores klubber er der bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere, frivillige forældre og andre hjælpere, der gør en fantastisk indsat hvert år med deres store engagement for sporten. Vi kårer hvert år “Året Træner” og Årets Frivillig” og uddelingen af priserne foregår på repræsentantskabsmødet d. 6. april 2019.

Alle personer fra klubberne kan indsende deres indstilling til priserne senest d. 25. marts 2019 til info@softball.dk.

Find nomineringsskemaerne her:


 DSoF årlige Frivilligdag

Hvert år holder forbundet en frivilligdag for alle softball’er. Dagen består af oplæg af forskellig art som giver nyttig viden og inspiration til alle samt arbejde omkring vi sammen udvikler softball i Danmark.

Se materiale fra frivilligdagene her

2017: 

2016: 


Værktøjkassen til at lede, anerkende, fastholde og rekruttere frivillige på www.dif.dk

Uden frivillige, ingen forening eller forbund – så enkelt kan det siges. En velfungerende forening kræver frivillige på mange niveauer: Fra bestyrelsen, som lægger den overordnede strategi til forældre og aktive, der hjælper med praktiske opgaver i hverdagen og ved arrangementer i foreningen. Få inspiration og værkstøjer på DIF’s side for foreninger til hvordan man kan sikre fastholdelse og rekruttering af engagerede frivillige i klubben.