Klubben og Forbundet

Klubben og Forbundet

Fundamentet i Dansk Softball Forbund er vores lokale klubber. På denne side kan du finde informationer og vejledninger til jeres klub. Nyheder specielt relevante for klubber findes her. Har jeres klub brug for støtte og vejledning fra forbundet, så kontakt endelig udviklingskonsulent Tina Jensen.

Klubudvikling

Vi kan sammen sikre at jeres softball klub bliver ved med at udvikle sig til at være stærke og velfungerende – for både jer og for fremtidens softball i Danmark.

Et skræddersyet Klubudviklingsforløb til netop jeres klub er ofte nøglen til ny energi og engagement fra både nuværende og nye frivillige.

Folder om Bevæg dig for livet klubudviklingsforløb

 

 

DSoF årlige Frivilligdag

Hvert år holder forbundet en frivilligdag for alle softball’er. Dagen består af oplæg af forskellig art som giver nyttig viden og inspiration til alle samt arbejde omkring vi sammen udvikler softball i Danmark.

Se materiale fra frivilligdagene her

2017: 

“I vores klub går vi igang med…. ” – Input, Materialer og Redskaber som kan hjælpe

Fra klub til klub. Spørgsmål og svar på en udfordring

Præsentation fra oplægsholderne

2016: Præsentationen fra frivilligmødet (jan 2016) om klubudviklingsforløb for softball klubber