Dokumenter

 

1. Regler og love

1.1. DSOF Turneringsreglement-2017
1.2. DSoF_Love_tilrettet-efter-reps.-møde-2017

2. Strategier og politikker

2.1. Udviklingsprojektet “Amerikansk Rundbold og en ny generation for dansk softball”:

2.2. Adfærdskodeks om Matchfixing for Dansk Softball Forbund. (Vedtaget d. 7. april 2015)

2.3. Frivillighedsstrategi 2015-2017 (vedtaget på bestyrelsens strategiweekend nov. 2014)

2.4. Dansk Softball Forbunds “Du gør en forskel”-priser:

  • Indstilling til priserne “Årets Frivillig” og “Året Træner” indsendes senest d. 17. marts til tije@softball.dk. Uddeling af prisen foregår på repræsentantskabsmødet d. 25. marts 2017.
  • Årets Frivillig
  • Årets Træner

2.5Rep.møde 2016 handleplan med information om de nye klubstøtte (se længere nede for ansøgningskemaer til klubstøtte)

 

3. Licenser og kamprapporter

3.1. Regler om Licenser (efterregistrering, aldersgrænser og klubskifte)

3.2. Kamprapport procedure: Sådan gør du – Kamprapport til klubber.

3.3. Sådan indtastes kampresultater: Indtastning af KAMPRESULTATER

3.4. Sådan oprettes en licens: Licensbestilling til Klubber

 

4. Udlæg og transport

Se under siden Transport og udlæg (Kassererens hjørne)

 

5. Bestillingsseddel/pakkeliste

Har du brug for landsholdsdragter, jubilæumsglas eller andet: Pakkeliste/bestillingsseddel

 

6. Klubstøtte

6.1. Rep.møde 2016 handleplan med information om forskellige muligheder for klubstøtte:

6.2. Skemaer til ansøgning om klubstøtte:

 

7. Udviklingspuljen

Alle klubber kan søge støtte til projekter og initiativer, som udvikler klubben. Information om udviklingspuljen og vilkår for ansøgning her: DSoFs udviklingspulje

Sådan søger I

Der er ingen ansøgningsfrist og puljen kan søges hele året rundt, såfremt der er midler tilbage. Ansøgningerne behandles af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Kort beskrivelse af projektet, herunder beskrivelse af målgruppen
  • Beskrivelse af aktiviteter for målgruppen
  • Beskrivelse af hvordan klubben vil arbejde med initiativet/projektet
  • Tidsplan
  • Budget
  • Oplysninger om ansvarlige for projektet fra klubben

Hvis jeres klub har en god idé til et projekt, så kontakt udviklingskonsulent Tina Jensen for vejledning.