Archive for Til vores klubber

Softball og den åbne skole

DIF er, i skrivende stund, igang med at udgive et katalog, med inspiration til mere og anderledes idræt i skolen, til alle skoler i Danmark. Alle landets kommuner vil også blive informeret om kataloget. Vi har fået Amerikansk Rundbold med i kataloget.

Læs mere om og se kataloget her: https://www.dif.dk/da/politik/vi-goer/skole-og-daginstitution/aaben-skole

Softball og Baseball indgår associeringsaftale

Klubberne i Dansk Baseball Forbund godkendte på deres repræsentantskabsmøde den 15. marts den associeringsaftale Bestyrelsen havde udarbejdet i samarbejde med Dansk Softball Forbund.

Softballs repræsentantskab kvitterede med deres accept på repræsentantskabsmødet den 26. april. (Begge møder blev i øvrigt afholdt virtuelt)

Med denne aftale knyttes baseball og softball igen tættere sammen og baseball som olympisk sportsgren tilknytning til DIF.

Read more

Nyt Bestyrelsesmedlem

På det veloverståede Repræsentantskabsmøde den 26. april, blev Jonas Balck Kristensen fra Odense Giants valgt ind i bestyrelsen. Mange kender Jonas fra hans position som international (og national) dommer og vi glæder os til at have ham som en del af bestyrelsen.

Derudover var der genvalg til Næstformand Mette Nissen Jakobsen, Økonomiansvarlig Ejnar Mikkelsen og Camilla Hansen.

Jonas træder ved samme lejlighed tilbage som sportskyndig i Amatør- og Ordensudvalget og bliver her erstattet af Dennis Nielsen fra Bulls.

Åbning for træning – med forbehold

Danmarks Idrætsforbund har netop meddelt, at de justerer deres anbefalinger og at der er grønt lys for at igangsætte udendørsaktiviteter uden kropskontakt fra i dag mandag under hensyntagen til myndighedernes generelle anbefalinger.
Bestyrelsen har evalueret situationen, og vi mener, at softball kan spilles forsvarligt udendørs.
Vi har udarbejdet vedlagte retningslinjer for softball, som vi opfordrer til bliver fulgt, hvis I vælger at starte træning op.

Retningslinjer for softball, Information fra DIF, Q&A fra DIF, Poster fra Sundhedsstyrelsen, Vedrørede benyttelse af udendørs faciliteter

Repræsentantskabsmøde 2020 afholdes 26. april

Det årlige repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund afholdes søndag den 26. april virtuelt via Teams.

Materialet fremsendes kun elektronisk og kan findes her.
Oplægget til associationsaftalen med Baseball Forbundet, findes her

Tilmelding til repræsentantskabsmødet fremsendes på mail til DSoFs administration senest den 21. april, hvorefter link til mødet fremsendes til de tilmeldte.