Archive for Tina Jensen

Få hjælp til jeres idéer – bliv spydspidsklub!

Har du en idé til, hvordan din klub kan blive bedre til lokal rekruttering, så har I muligheden for at få støtte til at føre den ud i livet. Forbundets indsats for medlemsvækst blandt børn i alderen 0-12 år og voksne over 30 år (spor 1) indeholder et pilotprojekt omkring ”spydspidsklubber”. Her kan klubber indgå et tæt samarbejde med forbundet om at være spydspidsklub på et bestemt område, som klubben særligt brænder for, og som vil forbedre deres lokale rekruttering. Det kan f.eks. handle om lokal PR, synlighed, afprøvning af nye events, afprøvning af nye typer tilbud eller nye samarbejdspartnere i lokalområdet.

Read more

Persondataforordingen – Hvad betyder det for min klub?

Der kommer der nye regler om registrering og opbevaring af persondata, som træder i kraft d. 25. maj 2018.

De nye regler stiller nye krav til virksomheder såvel som forbund og idrætsforeningers behandling og opbevaring af persondata. Som klubbestyrelse er det vigtig at læse vejledningen og gennemgå hvilke persondata klubben opbevarer og hvordan. Vejledningen og bilagene giver en god introduktion til emnet og eksempler.

Download bilagene her:

Læs evt. mere på dif.dk her

DGI tilbyder et gratis webinar/kursus d. 2. maj fra kl. 17-18. Pt. er der kun 26 ledige ud af 200 pladser tilbage. Alle kan deltage selvom klubben ikke er medlem af DGI. Så skynd dig at tilmeld dig dette, hvis det har interesse. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/201810853406

Read more

Brug for økonomisk hjælp til klubben?

Mangler I midler i jeres klub, vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres klub ved at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej.

DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI.

Nogle af de kroner skal da uddeles til Softball klubber, ik? 🙂

Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, som er med til at sikre idrætsforeningernes daglige virke, og som understøtter, at flere danskere skal være medlem af en idrætsforening. Read more

DSoF Spor 3: Talentudvikling af Pitchere og Catchere

Invitation og program til pitcher clinic med Rick Pauly d. 24.-27. februar 2018. Tilmelding senest søndag d. 18. februar.

Pitcher og catcher positionen er den mest specialiseret position i Softball og samtidig den mest afgørende position i forhold til et holds konkurrenceniveau. Dette spor vil fokusere på udvikling af talentarbejdet på disse positioner.

Sporets overordnede mål handler om at skabe flere dygtige pitchere og catchere i alle vores klubber og i alle aldersgrupper under 21 år.

Indsatserne er:

  • Talentudvikling af unge pitcher og catcher på tværs af alle klubber og hold
  • Udvikling af træningsprogrammer og træneruddannelse
  • Pitcher/catcher tovholder til videreudvikling af programmet

For at det skal blive en succes på den lange bane har vi brug for at alle trænere i alle klubberne engagerer sig.  Read more

Hvem skal være årets træner og årets frivillig?

I alle vores klubber er der bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere, frivillige forældre og andre hjælpere, der gør en fantastisk indsat hvert år med deres store engagement for sporten. Vi kårer hvert år “Året Træner” og Årets Frivillig”, og uddelingen af priserne foregår på repræsentantskabsmødet d. 7. april 2018.

Alle personer fra klubberne kan indsende deres indstilling til priserne senest d. 27. februar 2018 til info@softball.dk. Find skemaerne her: