Archive for Henriette Gilhøj

Ændring i Bestyrelsen

Natasha Rindom er udtrådt af bestyrelsen og Rod Moore, ÅBSK, er indtrådt på hendes plads.

Bat Bowl ‘N’ Skate

Tag dine venner med til den sejeste dag!!

3 AKTIVITETER PÅ ÈN DAG
Bat, Bowl ’N’ Skate byder på tre super sprøde aktiviteter på én dag: Bowling, Softball og Freestyle Skating!

Sider: 1 2

U12- Coachpitching

Denne lille artikel opsamler erfaringer og beslutninger omkring de nye coach-pitching regler.

  1. Der spilles forsat med balls og strikes også ved coach pitching. Hvis det går helt galt for coachen, og han/hun ikke kan få den over pladen, må der som alternativ i sidste konsekvens gives toss.
  2. Man må ikke løbe på passed balls, når der er coach pitching
  3. Hvis der ikke er hegn og den sidste batters battede bold løber ud over keglerne, så er der frit spil og løb mod home.

Softball og Baseball indgår associeringsaftale

Klubberne i Dansk Baseball Forbund godkendte på deres repræsentantskabsmøde den 15. marts den associeringsaftale Bestyrelsen havde udarbejdet i samarbejde med Dansk Softball Forbund.

Softballs repræsentantskab kvitterede med deres accept på repræsentantskabsmødet den 26. april. (Begge møder blev i øvrigt afholdt virtuelt)

Med denne aftale knyttes baseball og softball igen tættere sammen og baseball som olympisk sportsgren tilknytning til DIF.

Read more

Nyt Bestyrelsesmedlem

På det veloverståede Repræsentantskabsmøde den 26. april, blev Jonas Balck Kristensen fra Odense Giants valgt ind i bestyrelsen. Mange kender Jonas fra hans position som international (og national) dommer og vi glæder os til at have ham som en del af bestyrelsen.

Derudover var der genvalg til Næstformand Mette Nissen Jakobsen, Økonomiansvarlig Ejnar Mikkelsen og Camilla Hansen.

Jonas træder ved samme lejlighed tilbage som sportskyndig i Amatør- og Ordensudvalget og bliver her erstattet af Dennis Nielsen fra Bulls.